Δήλωση Υποψηφίων για τα όργανα του Συλλόγου ΠΕΧΜΕΑ

Δήλωση Υποψηφίων για τα όργανα του Συλλόγου ΠΕΧΜΕΑ για τις Αρχαιρεσίες στις 16/3/2019

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν σύμφωνα με το κείμενο της παρακάτω αίτησης την υποψηφιότητα τους:

“ Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να δηλώσω υποψηφιότητα για μέλος στο Δ.Σ. ”

“ Δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής”

“ Δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για μέλος της εφορευτικής επιτροπής “

 

Δήλωση Υποψηφίων:
Ονοματεπώνυμο:
Επιθυμητή θέση
Διεύθυνση:
Κινητό:
Εmail:
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Το παραπάνω θα πρέπει να αποσταλεί στο email pexmea.president@gmail.com μέχρι και τις 12 Μαρτίου  2019.